Club Social Espai de Lleure

Lleure social per a persones amb un diagnòstic de
Trastorn Mental Sever