• Les inscripcions es faran de forma presencial i per rigorós ordre d’arribada.
 • Les inscripcions a cursos o sessions gratuïtes es podran fer a través del correu electrònic, enviant les dades completes de les persones que s’hi vulguin inscriure a secretaria@ateneu.cat (Nom, cognoms, DNI, telèfon, correu electrònic, data de naixement i adreça)
 • No es reserven places per telèfon ni per Internet. És imprescindible realitzar el pagament del curs (en efectiu o targeta de crèdit) en el moment de fer la inscripció.
 • Un cop feta la inscripció, en cas de renúncia de la plaça, només és retornable el 80% de l’import total avisant una setmana abans de començar el curs. La devolució serà vàlida dins del mateix trimestre.
 • En cas que l’alumne/a es doni de baixa un cop iniciat el període de l’activitat no se’n farà cap devolució.
 • Les classes que perdi l’alumne/a per causes personals no són recuperables ni se n’abonarà l’import corresponent.
 • En cas que per situació extraordinària l’Ateneu es vegi obligat a suspendre les classes presencials, aquestes passaran a fer-se en format online a través de la plataforma preparada per a tal efecte.
 • El centre es reserva el dret de variar l’horari,  l’espai o el professorat d’una activitat si ho considera necessari per tal de garantir el bon funcionament i la qualitat dels cursos.
 • El centre es reserva el dret d’anul·lar un curs que si aquest no ha tingut el mínim d’inscripcions requerit, en aquest cas es retornarà l’import del curs.
 • En alguns dels cursos el material no està inclòs (consulteu a secretaria per a cada curs concret).
 • Les classes acabaran cinc minuts abans de l’hora per tal de garantir que la classe següent comenci amb puntualitat.
 • La inscripció a qualsevol activitat del programa de cursos i tallers implica l’acceptació d’aquestes condicions.
 • Els preus indicats són per a la totalitat del curs, sent aquesta la que s’indica segons les dates d’inici i final en cada cas.