Nova col·laboració amb el  Museu del Còmic

INFANTS I JOVES

Còmic (de 8 a 12 anys)

Còmic (a partir de 13 anys)

Il·lustració (de 8 a 12 anys)

Il·lsutració (a partir de 13 anys)

Manga (de 8 a 12 anys)

Manga (a partir de 13 anys)