Català. Ortografia d’estiu

Curs escriptura

Aquest curs ofereix un repàs ortogràfic de la llengua catalana que abraça aquells errors més freqüents a l’hora de d’escriure. Partint de l’exposició de qüestions teòriques, l’aprenentatge es fonamenta en la resolució d’exercicis pràctics.


Dijous de 18.30 a 20 h 

Del 6 al 20 de juliol  

Preu: 27 € (sòcia/oci: 24€) 
Professora:

  • Rosa Dopazo

Conceptes a treballar:

  • Diftogns i vocals
  • A i E, O i U neutres
  • Accentuació i dièresi
  • Ús de la B i V
  • La H
  • Lèxic i barbarismes en català

Rosa Dopazo

Llicenciada en Filosofia i Lletres. Especialitat en Història Medieval. Cursos de Doctorat d’ Història i Històtia de l’Art. Nivell D de Català. Professora de Ciències Socials, Història de l’Art, Llengües i Literatures catalana i castellana.