Repàs d’anglès per a estudiants

Idiomes a l'Ateneu

Dimarts de 19 a 21 h

Del 6 al 20 de juliol

Preu: 44€ (sòcia/soci: 39€)

Professor:

  • Jan Brożyński

Conceptes a treballar:

  • Vocabulari i Gramàtica
  • Comprensió i expressió oral i escrita
  • Preparació per a batxillerat o provés d’accés

El curs de repàs d’anglès per a estudiants és un curs pensat per a alumnes de ESO i Batxillerat i Cicles formatius.

Les classes són interactives. Com treballem en grups reduïts, es pot posar en pràctica fàcilment l’expressió oral, i practicar. Es treballarà tant gramàtica com vocabulari com pràctiques orals i escrites.

Jan Brożyński

Polac de naixement, és professor d’anglès. Durant els últims deu anys ha estat involucrat en activitats d’educació formal i no formal a diversos països d’Europa, principalment a Polònia, Alemanya, Espanya i Itàlia. Autor de publicacions en el camp de les innovacions educatives i en el treball amb joves.