AVÍS LEGAL

1. DADES IDENTIFICATIVES

En compliment de la legislació vigent de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades: l’associació titular de domini web és l’Ateneu Santcugatenc (des d’ara l’Ateneu), amb domicili a aquests efectes a l’avinguda de Gràcia, 16 08172 de Sant Cugat del Vallès, número de CIF: G-58315953 inscrita al registre de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya amb el número 2539 Correu electrònic de contacte: comunicacio@ateneu.cat del lloc web.

2. USUARIS

L’accés i/o ús d’aquesta web de l’Ateneu atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s’aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

3. ÚS DE LA WEB

www.ateneu.cat proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (des d’ara, “els continguts”) a Internet pertanyents a l’Ateneu o als seus llicenciants als quals l’USUARI pugui tenir accés. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús de la web. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Nom de l’empresa creadora del lloc web ofereix a través de la seva web i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Nom de l’empresa creadora del lloc web, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar-manipular els seus missatges. Nom de l’empresa creadora del lloc web es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, l’Ateneu no serà responsable de les opinions expressades pels usuaris.

4. PROTECCIÓ DE DADES

L’Ateneu compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altra normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per això, al costat de cada formulari d’obtenció de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a KKKKK, de fer saber a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-li de la responsabilitat del fitxer creat, l’adreça del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si escau.

Així mateix, l’Ateneu informa que dóna compliment de la legislació vigent de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà sempre el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’Ateneu per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements que contingui (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de l’Ateneu o bé dels seus llicenciants.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de l’Ateneu. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de l’Ateneu. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusiva, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al les pàgines de l’Ateneu.

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

L’Ateneu no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat de la web o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

7. MODIFICACIONS

L’Ateneu es reserva el dret d’efectuar sense avís previ les modificacions que consideri oportunes a la seva web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es s’hi prestin com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

8. ENLLAÇOS

En el cas que en www.ateneu.cat es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, l’Ateneu no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas l’Ateneu assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç que pertanyi a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguts en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet.

Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

9. DRET D’EXCLUSIÓ

L’Ateneu es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a la web i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

10. GENERALITATS

L’Ateneu perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda de la seva web  exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

11.MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

L’Ateneu podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, que seran publicades degudament tal com apareixen aquí.

La vigència de les condicions citades anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres.

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre l’Ateneu i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Rubí.