Impressionisme


Farem un recorregut per aquest moviment artístic que es centrarà en la pintura, bo i emmarcant-lo en el context històric i cultural que el va fer possible.

Es mostraran les bases teòriques i els aspectes tècnics del moviment i es continuarà amb l’anàlisi de les obres dels principals representants, fent especial èmfasi en les seves relacions i evolució.

A través de les obres i dels escrits que les acompanyaran seguirem la seva evolució estilística i la trajectòria vital. Farem aquest apropament a partir de sis sessions/etapes, cadascuna de les quals ens obrirà una porta a noves descobertes.

El curs s’adreça a persones interessades en el coneixement de l’Art i d’aquest moviment en particular, bo i inserint-lo en l’època que el fa possible.


Recorregut per aquest moviment artístic 


Dilluns de 10 a 11.30 h                   

Del 15 de maig al 19 de juny 

Preu: 72€ (sòcia/soci: 63€) 
La professora proporcionarà els materials de base


Professora:

  • Rosa Dopazo

Rosa Dopazo

Llicenciada en Filosofia i Lletres. Especialitat en Història Medieval. Cursos de Doctorat d’ Història i Històtia de l’Art. Nivell D de Català. Professora de Ciències Socials, Història de l’Art, Llengües i Literatures catalana i castellana.