Ofimàtica per a windows 10 o superior. Office 365


Professor:

  • Axel Cayuela

Conceptes a treballar:

  • Entorn Office, eines i funcions
  • Microsoft 365
  • Creació d’informació en forma de text, imatge o càlculs
  • Gestió d’arxius
  • Eines bàsiques dels programes d’ofimàtica

Els programes que engloben el que entenem per Ofimàtica són segurament el primer programari que cal dominar a nivell informàtic.

Amb aquest curs aprendràs a fer servir el Word, l’Excel i el Powerpoint i totes les aplicacions que ofereix el Microsoft 365, així com a conèixer l’entorn cloud que ofereix aquesta aplicació.

Aprendrem a crear un text, com controlar la font, el paràgraf i com guardar i organitzar l’arxiu resultant, a crear una presentació, a insetar imatges, vídeos, aprofitar les plantilles que ens ofereixen els programes i farem una introducció als fulls de càlcul d’Excel, així com a crear taules per fer bases de dades bàsiques.

És recomanable tenir nocions bàsiques d’informàtica per assistir a aquest curs, així com disposar ja d’un compte Microsoft 365.

Axel Cayuela

A nivell de formació ha estat molt vinculat al món de l’audiovisual i la informàtica, i coneix en profunditat les noves tecnologies, ordinadors, smartphone i tauletes i software i aplicacions sobre edició de vídeo, imatge i fotografia. És professor a l’Ateneu des de 2016.