Coneguem Catalunya amb el català

coneguem catalunya amb el català

Dilluns de 17.30 a 19 h

Del 28 de setembre al 21 de desembre 

Preu: 60€ (sòcia/soci: 53€)


Professora

  • Rosa Dopazo

Conceptes a treballar:

  • Divulgar la llengua catalana i la seva cultura
  • Encuriosir sobre allò que veurem i incitar el desig de saber-ne més
  • Propiciar la integració de les persones en la cultura actual i tradicional de Catalunya. 
  • Fomentar l’aprenentatge actiu i en comunitat
  • Incentivar el goig d’aprendre i el plaer de gaudir aprenent. 

Nivell mínim A1

Continuem treballant en l’aprenentatge de la llengua i ens aproparem al coneixement geogràfic, històric, cultural i gastronòmic del país.


A l’Ateneu hem adaptat horaris, aforaments i mesures higièniques i de distància per complir amb els requisits de la nova normalitat i garantir la seguretat de l’alumnat. Als cursos presencials serà obligatori l’ús de mascareta.

Aquestes classes estan pensades per fer-se presencialment, però si la situació ho exigeix, s’adaptarien al format a distància amb les mateixes condicions que els cursos en línia.


El curs Coneguem Catalunya amb eI català”està pensat per continuar treballant  l’aprenentatge de llengua catalana a través del tractament de tots els aspectes que contribueixen al coneixement del país, de manera que s’ofereix a l’alumnat una millora en el coneixement de la llengua i se l’apropa al coneixement geogràfic, històric, cultural i gastronòmic del país. 

El curs s’adreça a persones interessades en la cultura catalana, que hagin tingut ja un primer contacte amb la llengua (Català nivell inicial) i que vulguin continuar aprofundint en el coneixement del català i de Catalunya. 

Desenvolupament, contingut i activitats del curs

El curs utilitzarà la llengua com a eina d’expressió i comunicació i treballarà aspectes gramaticals en funció del fil conductor que serà el coneixement de Catalunya. Treballarem tots aquests aspectes de manera interdisciplinària i adequant el temari a les principals festivitats de cada trimestre; de manera que es pot garantir una continuïtat durant tot el curs. 

El fet que sigui el calendari festiu català qui marqui la temporització temàtica possibilita el caràcter vivencial del curs… Els i les alumnes “viuran” Catalunya… Entendran característiques del país, costums… 

Per treballar-les utilitzarem l’art, la música, la literatura, la gastronomia, el coneixement històric, viatjarem a zones geogràficament remarcables… 

El tractament de tots aquests aspectes es farà a través de la visualització d’imatges amb Power Point, combinada amb la lectura i audició de fragments literaris i audicions musicals, sense oblidar la gastronomia! 

Totes les activitats tenen com a fonaments: la “Trobada sensorial”, la contextualització i el goig d’aprendre. 

Rosa Dopazo

Llicenciada en Filosofia i Lletres. Especialitat en Història Medieval. Cursos de Doctorat d’ Història i Històtia de l’Art. Nivell D de Català. Professora de Ciències Socials, Història de l’Art, Llengües i Literatures catalana i castellana.