Català escrit

Curs escriptura

No sempre és senzill encarar la redacció d’un text escrit. Sovint, fem errors ortogràfics que no sabem com resoldre o, simplement, no sabem localitzar.

Aquest curs ofereix un aprenentatge ortogràfic amb detall de la llengua catalana que abraça aquells errors més freqüents a l’hora de d’escriure. Partint de l’exposició de qüestions teòriques, l’aprenentatge es fonamenta en la resolució d’exercicis pràctics.

Sense la pressió d’un examen immediat, les sessions es porten a terme amb el ritme que l’alumnat pot assumir. Aquest curs correspon al nivell B1 de catatà, i està pensat per a persones que ja parlen la llengua però volen millorar el seu nivell escrit. No hi ha cap examen oficial ni s’entrega cap certificat que ho digui al final del taller.


Nivell 1: Dimecres de 18.45 a 20.45 h

Nivell 2: Divendres de 16.30 a 18.30 h

Nivell 3: Dimecres de 16.30 a 18.30 h

Del 14 d’abril al 18 de juny

Preu: 76€ (sòcia/soci: 67€)


A l’Ateneu hem adaptat horaris, aforaments i mesures higièniques i de distància per complir amb els requisits de la nova normalitat i garantir la seguretat de l’alumnat. Als cursos presencials serà obligatori l’ús de mascareta.

Aquestes classes estan pensades per fer-se presencialment, però si la situació ho exigeix, s’adaptarien al format a distància amb les mateixes condicions que els cursos en línia.Professora:

  • Anna Costa

Conceptes a treballar:

  • Diftogns i vocals
  • A i E, O i U neutres
  • Accentuació i dièresi
  • Ús de la B i V
  • La H
  • Lèxic i barbarismes en català

Anna Costa

És professora de català escrit a l’Ateneu des de 2018. Graduada en Filologia Catalana, es dedica a l’ensenyament del català.