Història: meravella’t amb l’Edat Mitjana

Període gòtic. Baixa Edat Mitjana


Dimarts de 19 a 20.30 h

Del 21 d’abril al 16 de juny

Preu: 102€ (sòcia/soci: 90€)Professora:

  • Rosa Dopazo

Contingut

1-  El s. XIII. Una actitud: la Meravella.

1.1- La Literatura i l’ Art i el foment d’ una actitud: La Meravella!

1.2- La Monarquia i el foment del model cortès i del nou art: el Gòtic

1.3- El Comerç i Ciutats. La burgesia i el luxe.

1.3- Els viatges i les rutes comercials. La meravella dels móns nous.

1.4- Educació, Filosofia i Ciència: les Universitats.

2- La Baixa Edat Mitjana

2.1- Primera meitat del s. XIV. Consolidació del model del s. XIII i primeres crítiques.

2.2- L’ impacte de la Pesta Negra: Societat, economia, cultura i mentalitat,

2.3- El s. XV i el camí cap a un nou món: l’Edat Moderna.

El curs Meravella’t amb l’ Edat Mitjana! Proposa seguir la recomanació de qui va viure el període del gòtic: Meravellar-nos amb la vivència dels seus art, literatura, música, moda, gastronomia, jocs i diversions…

S’adreça a persones interessades en la descoberta del passat de manera activa i plaent, compartint l’experiència d’aprofundir coneixements des d’un apropament multi disciplinar i vivencial.

Ens endinsarem en l’estructuració social, política i econòmica, en el pensament i en la vida quotidiana de les persones que van viure entre els segles XIII i XV, en l’ àmbit de les tres cultures que trobem a l’Occident medieval (cristiana, jueva i islàmica), fent també una volta al món per visitar altres cultures coetànies, per tal de comprendre els fets, les idees i les manifestacions culturals del període tractat.

Es tracta d’aprendre, gaudint i de gaudir, aprenent.

El curs seguirà una estructura cronològica, per tal de fer comprensible l’evolució de les societats.

Es tractaran 3 entorns socioculturals: Cristià, Hebreu i Islàmic . .

Farem un recorregut per l’ espai geogràfic seguint les rutes dels grans viatgers medievals. .

Tractarem tots els estaments socials i en veurem les seves relacions i la base ideològica en la qual es fonamenten; també la seva evolució. .

Farem visibles els tradicionalment “invisibles” de la Història: Dones, infants i ancians. .

El tractament de tots aquests aspectes es farà a través de: .

La visualització i anàlisi d’ obres d’Art. .
La lectura i audició d’obres literàries, musicals.
La posada en pràctica d’activitats pròpies de la Edat Mitjana: (vida quotidiana, jocs, balls, cuina, medicina i farmàcia, educació i ensenyament…)

Totes les activitats tenen 3 fonaments:
– Trobada sensorial: Sentim i mirem per arribar a conèixer i comprendre
– Activitat: Fem, per aprendre i per comprendre
– Contextualitzar: A partir de la reflexió i anàlisi de les obres analitzades.
La persona que fa el curs proporcionarà els materials de base.

Rosa Dopazo

Rosa Dopazo

Llicenciada en Filosofia i Lletres. Especialitat en Història Medieval. Cursos de Doctorat d’ Història i Històtia de l’Art. Nivell D de Català. Professora de Ciències Socials, Història de l’Art, Llengües i Literatures catalana i castellana.