Curs de Manipulador d’aliments i seguretat alimentària

Manipulador d'aliments

Dilluns 25 de maig de 10 a 14 h

Preu: 70€

Curs amb certificació ofical

Imparteix:Temari:

  • Aliments i fonts de contaminació
  • Malalties d’origen alimentari i responsabilitats del manipulador
  • Prevenció de la contaminació d’aliments
  • Autocontrol i seguretat alimentària
  • Taules de temperatures
  • Tècniques de conservació
  • Malalties dels aliments d’origen biòtic

Segons el Reglament Europeu 852/2004, les empreses del sector alimentari han de garantir que els manipuladors d’aliments disposin d’una formació adient pel que fa a la higiene dels aliments, tenint en compte la seva activitat laboral.

S’entén per manipuladors d’aliments aquelles persones que per la seva activitat laboral, tenen contacte directe amb els aliments (preparació, fabricació, transformació, elaboració, envasat, emmagatzematge, transport, distribució, venda, subministrament i servei)

Amb aquest curs obtindràs el certificat oficial requerit per ocupar la major part de llocs de feina que impliquen un contacte proper amb el tractament d’aliments (hosteleria, menjadors escolars i d’empreses, etc.).

LabG2

LabG2 Laboratoris és una empresa dinàmica i professional que ofrereix serveis d’Asesoria, Formació i Anàlisi, dirigits a diferents empresas i usuaris que per la seva actividat necessiten cumplir amb la legislació vigent referent a Seguretat Alimentària, Cosmètica i Aigües.