Curs de vetllador/a


Formació en Necessitats educatives específiques

En aquest moment no s’ofereixen places per aquest curs. Si estàs interessat contacta amb l’Ateneu escrivint un mail a secretaria@ateneu.cat i t’informarem si el tornem a programar.

40 hores

Preu: 150€

Imparteix:Objectius:

  • Adquirir una visió oberta de la tasca de vetllador/a
  • Entendre la seva tasca com a educativa
  • Conèixer els contextos educatius en que es trobarà
  • Aprofitar recursos d’aquests contextos educatius
  • Adquirir coneixements sobre les especificitats dels infants amb NNEE
  • Trobar recursos per treballar amb aquests infants

Continguts de les matèries

Pedagogia diferencial
Què és educar en situacions d’heterogeneïtat? La intervenció educativa en situacions complexes.

Educació emocional
Com viuen els infants amb NNEE les emocions. Com treballem les emocions amb infants.La relació vetllador/a – nen/a

L’autonomia
Els diferents graus d’autonomia. El grup i l’atenció individualitzada.

La importància del quotidià
Com afecta a la vida dels infants el quotidià. Fins a quin punt es necessari treballar el quotidià en les activitats educatives en general i al centre escolar en concret .

Quines són les mancances bàsiques

Estratègies de comunicació amb els infants
Com arribar als infants amb NNEE. Recursos de comunicació per facilitar la tasca del vetllador/a. Activitats i dinàmiques per millorar la comunicació.

Activitats i recursos específics
Idees i recursos per millorar l’acció de l’educador.

Adaptació a les activitats escolars, tenint en compte les diferents matèries curriculars.

Tot el temari s’adaptarà a l’experiència del grup de participats al monogràfic .
Totes les matèries es referiran a diferents tipus de NNEE en treballar aspectes concerts i cassos reals com a exemple. Tenint en compte les diferències en cada cas.

Traç Formació

Traç Formació

Traç Formació

Des dels orígens, l’Escola Traç ha desenvolupat un estil propi en la formació d’educadors en les àrees del lleure, l’animació sociocultural i l’educació social, basat en els valors de la democràcia, des d’una perspectiva laica i independent. Organitzen cursos de monitors i directors de lleure infantil i juvenil i altres activitats formatives complementàries, programes de xerrades, tallers i cursets, etc. per a escoles, ajuntaments i altres entitats, procurant donar respostes a les demandes i necessitats del sector.