Excel


Durada total: 7,5 hores

Horari: 
Dijous de 18.30 a 20 h

Inici: 4 d’octubre
Finalització: 8 de novembre

Preu: 50€ (sòcia/soci: 44€)

Cal portar el portàtil amb els programa instal·lat


Professor:

  • Axel Cayuela

Conceptes a treballar:

  • Introcucció a l’excel
  • Taules de càlcul
  • Bases de dades
  • Gràfics

Des de portar la comptabilitat domèstica, a fer-te una petita base de dades fins a portar una comptabilitat més complexa i mostrar-la en gràfics. Tot i això i més és el que ens permet el conegut programa Excel.

Amb aquest curs aprendràs a fer servir el l’Excel des de zero fins a saber fer càlculs i taules bastant complexes. Aprendrem a crear fulls de càcul, controlar els formats i donar-li diferents aplicacions a cada dada, les estructures i dissenys de taules, així com les funcions de les fórmules bàsiques. També aprendrem a fer petites bases de dades, endreçar i vincular les dades, així com a fer gràfics o diferents formes de mostrar les dades introduïdes.

És recomanable tenir nocions bàsiques d’informàtica per assistir a aquest curs.

Axel Cayuela

A nivell de formació ha estat molt vinculat al món de l’audiovisual i la informàtica, i coneix en profunditat les noves tecnologies, ordinadors, smartphone i tauletes i software i aplicacions sobre edició de vídeo, imatge i fotografia. És professor a l’Ateneu des de 2016.