Català conversa


Durada total: 12 hores

Horari: Dilluns i dimecres de 18 a 19.30 h

Inici: No hi ha cap taller previst
Finalització: No hi ha cap taller previst

Preu: Per determinar


Professora:

  • Núria Vila

Conceptes a treballar:

  • Pràctica del català oral
  • Vocabulari
  • Fonètica i dicció
  • Diàlegs de situacions diàries

Viure a Catalunya és també poder conèixer una nova cultura i una nova llengua: el catatà. Un cop s’han cursat els cursos inicials i vols practicar el que ja has après, aquest curs és ideal per començar a parlar la llengua catalana de veritat, trencar el gel i anar més enllà dels llibres. També és un curs que servirà per aprofundir en les tradicions i la cultura catalana. Aprendrem vocabulari i expressions pròpies tot conversant sobre temes d’interès general.

El curs ofereix un espai de provatura i aprenentatge col·lectiu on guanyar confiança i aprendre amb tranquil·litat. Gràcies als grups reduïts, la dedicació del professorat pot ser molt personalitzada i propera.

Aquest curs correspon al nivell A2 de catatà, tot i que no s’entregarà cap certificat oficial en finalitzar-lo. A més de les classes, el preu inclou la Programació d’Activitats culturals, del projecte Català per a tothom de l’Ateneu.

El curs té el suport de l’Ajuntament de Sant Cugat i la Generalitat de Catalunya.

Núria Vila

És professora de català inicial a l’Ateneu des de 2018. Graduada en Estudis de Català i Espanyol per la Universitat Autònoma de Barcelona, es dedica a l’ensenyament de català i espanyol com a llengua estrangera per a persones adultes.