Català. Curs de preparació per al nivell C2


Durada total: 40 hores

Horari: Divendres de 16.30 a 19 h

Inici: No hi ha cap taller previst
Finalització: No hi ha cap taller previst

Preu: Per determinar


Professora:

  • Dolors Batet

Conceptes a treballar:

  • Nivell superior de català C2 (antic nivell D)
  • Preparació per a l’examen

Aquest curs ofereix un aprenentatge ortogràfic amb detall de la llengua catalana, equivalent al nivell superior, C2. Partint de l’exposició de qüestions teòriques, l’aprenentatge es fonamenta en la resolució d’exercicis pràctics, seguint el temari plantejat per la Generalitat de l’examen oficial.

És imprescindible acreditar el nivell C1 de catatà per assistir al curs.

El curs té el suport de l’Ajuntament de Sant Cugat i la Generalitat de Catalunya.

Dolors Batet

És professora de catalàa l’Ateneu des de 2017. Graduada en Filologia Catalana, es dedica a l’ensenyament del català.