Formació continuada per a Manipuladors d‘aliments: Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries i bones pràctiques d’higiene

Manipulador d'aliments

Durada total: 4 hores

Dates: No hi ha cap curs previst

Preu: 70€

Curs amb certificació ofical


Imparteix:

Temari:

  • Higiene i seguretat alimentària
  • Al·lèrgies i intoleràncies
  • Bones pràctiques d’elaboració

Seguint el Reglament Europeu 852/2004, que indica la obligatorietat de que els manipuladors rebin formació continuada, es recomana dur a terme aquest curs, on es fa un reforç en bones pràctiques d’higiene, i s’introdueixen conceptes importants, com són els relacionats amb els aliments que poden causar al·lèrgies i/o intoleràncies alimentàries.

Segons el Reglament Europeu 1169/2011, és responsabilitat de tots els esglaons de la cadena alimentària, garantir la informació sobre la composició real dels aliments, per tal que els consumidors que pateixen algun tipus d’al·lèrgia o intolerància alimentària, puguin rebre la informació que necessiten per tal de d’evitar posar en risc la seva salut.

Per realitzar aquest curs és imprescindible tenir en vigor el Certificat de Manipulador d’aliments.

LabG2

LabG2 Laboratoris és una empresa dinàmica i professional que ofrereix serveis d’Asesoria, Formació i Anàlisi, dirigits a diferents empresas i usuaris que per la seva actividat necessiten cumplir amb la legislació vigent referent a Seguretat Alimentària, Cosmètica i Aigües.