Fotografia

Fotografia

Grup inicial: dilluns de 18 a 20h
Del 9 d’abril al 18 de juny

Edició fotogràfica

Resolució, format, edició, correcció i muntatge
Dilluns 28 de maig, 4 i 11 de juny de 20 a 22h

Fotografia nocturna

Dilluns de 20 a 22h
Del 10 d’abril al 15 de maig (5 sessions)

Photoshop

Dimarts de 18 a 19.30h
Del 10 d’abril al 19 de juny

Fotografia de viatges

Dijous 17 i 31 de maig de 20 a 22h