Empatia i autoempatia

Durada total: 16 hores

Horari: Divendres de 16.30 a 18.30 h

Inici: 2 de maig
Finalització: 20 de juny

Preu: 116€ (sòcia/soci: 102€)

Professora:

  • Costanza Echevarria

Conceptes a treballar:

  • Comunicació NoViolenta
  • Mediació de conflictes
  • Empatia i autoempatia

Aquest curs està basat en la Comunicació NoViolenta (CNV), desenvolupada per Marshall Rosenberg. L’objectiu principal és oferir un espai per a aprendre i anar integrant eines per a incrementar la connexió i harmonia interior, així com amb les persones del nostre entorn.

Durant aquest curs es farà una introducció a l’empatia i autoempatia tal i com es practiquen des de la Comunicació NoViolenta. Però a més continuarem aprofundint tot fent èmfasi en fer servir l’autoempatia per transformar, per exemple, la ràbia, la vergonya, els judicis i el dolor en connexió amb els nostres anhels i valors.

Un cop exposat tot això, durant el curs es posa en pràctica l’empatia i autoempatia en situacions de conflicte. Si no es té cap contacte previ amb la Comunicació NoViolenta, es recomana incoroporar-se a aquest curs al mes d’octubre, ja que els següents trimestres són una continuació.

És un taller més pràctic que no pas teòric.

Constanza Echevarria

Constanza Echevarria

Formada Comunicació No Violenta, Constanza Echevarria és professora a l’Ateneu des de 2016, impartint el taller d’Empatia i Autoempatia.