Millora la teva memòria amb els mapes mentals (en línia)

Curs a distància

Creativitat i gestió del coneixement

Un mapa mental és un diagrama que exposa en un full tots els continguts relacionats amb un tema que volem estudiar, organitzar, memoritzar, explicar… utilitzant colors, dibuixos i paraules organitzades radialment respecte a un tema central, i és molt fàcil d’elaborar. Són útils per estudiar temes, planificar i memoritzar tasques, explicar continguts, crear i innovar idees i moltes coses més.

Continguts del curs:

1. Introducció als mapes mentals
• Què és un mapa mental
• El pensament irradiant
• Les imatges i la memòria
• Aplicacions dels mapes mentals

2. El cervell al teu servei
• L’estructura del cervell
• Paul McLean i la teoria dels tres cervells
• Roger Sperry: les funcions dels dos hemisferis cerebrals
• Howard Garner i la teoria de les intel·ligències múltiples

3. La memòria
• Introducció i definició
• La classificació de la memòria
• Com recordem? el cicle de la memòria

4. Les set regles dels mapes mentals

5. Crear un mapa mental per comprendre un text

6. Preparació de la lectura i del mapa
• Lectura del text
• Maduració
• Organització
• Plasmació
• Revisió

7. Mapa mental per gestionar l’agenda

8. Mapes mentals digitals: el programa XMIND

Les classes es faran a travès d’una plataforma amb tasques setmanals i s’hauran de compartir material. Hi ha algunes connexions en directe que s’hauran de concertar amb el professor.

 • Contingut del curs:1. Introducció als mapes mentals

  2. El cervell al teu servei

  3. La memòria

  4. Les set regles dels mapes mentals

  5. Crear un mapa mental per comprendre un text

  6. Preparació de la lectura i del mapa

  7. Mapa mental per gestionar l’agenda

  8. Mapes mentals digitals: el programa XMIND

Durada: 4 setmanes

Inici: 3 de maig o 1 de juny

Preu: 72€ preu (sòcia/soci: 68€)

Professor:

 • Joan Ruiz

Joan Ruiz Culell
Llicenciat en filosofia i lletres i formador de mapes mentals, fa més de 4 anys que imparteix el curs de memòria i mapes mentals a l’Ateneu.